Automatický kotel

Automatické kotle na tuhá jsou vhodnou volbou pro náročnějšího zákazníka. Díky litinovému zásobníku, který do kotle postupně přisypává palivo, nevyžaduje kotel tak častou obsluhu jako ostatní kotle. Velice vhodným je kotel značky OPOP UNI K, který je vhodný jak na uhlí, tak na pelety.

Hodnocení:

+ Výhody automatického kotle

Automatický kotel je vybaven zásobníkem na palivo a automatickým podavačem paliva a tak je jeho obsluha omezená pouze na dosypávání zásobníku.

- Nevýhody automatického kotle

Velkou nevýhodou automatického kotle je jeho výlučná specializace na palivo. Nejčastěji to bývá uhlí nebo dřevěné pelety. Jako nepříjemné negativum, se také může jevit jeho pořizovací cena, která je oproti cenám běžných kotlů na tuhá paliva výrazně vyšší.