Kondenzační kotel

Plynové kotle využívají k výrobě tepla zemního plynu. Při jeho spalování se tvoří oxid uhličitý a vodní páry, které skrývají nevyužitou energii. Kondenzační kotle byly vyrobeny k tomu, aby tuto energii dokázaly co nejlépe využít. Tyto kotle totiž nevyrábějí teplo pouhým spalováním, ale také tak zvanou kondenzací kouřových spalin, kdy vzniká skupenské teplo. Tím pak mohou vytápět prostory stejně dobře, jako teplem vnikajícím ze spalování zemního plynu. Není proto žádným překvapením, že jsou kondenzační kotle nejefektivnějšími ze všech plynových kotlů. Kondenzační plynové kotle jsou k dostání ve dvou základních provedeních. Buď si ho pořídíte v závěsné, nebo stacionární verzi. Velice dobrým závěsným kondenzačním kotlem je Panther Condens od společnosti Prothem, nebo pokud dáváte přednost stacionárnímu kondenzačnímu kotli, doporučujeme Claudius K2L35 od firmy VIADUS.

Hodnocení:

+ Výhody kondenzačních kotlů

Jejich jednoznačně největší výhodou je efektivita. Někteří výrobci tvrdí, že jejich kondenzační kotle dosahují účinnosti až 110% a tím šetří vaše peníze za zemní plyn. Jelikož spaliny kotel ještě jednou využívá, není jejich teplota tak vysoká a domácnosti, které jsou vybaveny kondenzačními kotly, nemusí mít zděný komín, dokonce je možné spaliny odvádět pomocí plastové trubky skrz zeď.

- Nevýhody kondenzačních kotlů

Kondenzační kotle jsou závislé na veřejném plynovodu, který nemusí být všude zbudován. Pokud byste chtěli přípojku zavést, počítejte s tím, že investice do ní, je skutečně dost vysoká. A nakonec jste jako majitel kondenzačního kotle povinen si zajistit odvoz kondenzátu, čili nepotřebných spalin, které kotel vyloučil.