Kotel na plyn

Vytápění plynem je v České Republice stále nejrozšířenějším způsobem vytápění jak bytů, tak rodinných domků. Plynové kotle se dělí do tří skupin, a to na kondenzační, závěsné a stacionární. Jaké jsou mezi nimi rozdíly, kam se jaký typ plynového kotle hodí a jaké jsou jejich kladné a záporné stránky? To jsou nejčastěji kladené otázky.

Hodnocení:

+ Výhody plynových kotlů

Plynové kotle jsou oblíbené, hlavně pro svoji vysokou výhřevnost, které dosahují i přes minimální množství spalin a tím nepřispívají tolika k znečišťování ovzduší. Další výhodou je automatická regulace vyprodukované teploty bez našeho zásahu. Stačí pouze zadat teplotu vyhřívání a na konec odpadá jakákoliv starost s dodávkami a uskladněním topiva, protože ho díky plynovodům máte neustále k dispozici.

- Nevýhody plynových kotlů

Hlavní nevýhodou plynových kotlů je nebezpečí exploze, která může ohrozit naši domácnost v případě poruchy těsnosti plynových rozvodů, proto je velice důležité nechat rozvody i kotel pravidelně kontrolovat příslušnými pracovníky. Plynové kotle jsou závislé na existenci přípojky k veřejnému plynovodu a tím se dostáváme k další nevýhodě plynových kotlů a tou je vyšší pořizovací cena, protože kromě pořízení kotle, zaplatíte i za zbudování přípojky a i náklady na topení jsou nepatrně vyšší, než když vytápíte dům kotlem na tuhá paliva.